Workshop Nieuwe methode Praktische Mensenkennis

Workshop Nieuwe methode Praktische Mensenkennis (Neu-Phrenologie)

Alles in de natuur op deze aarde wil leven en overleven! Uiteraard is de mens ook een deel van deze natuur en geldt voor hem hetzelfde principe: leven en overleven. Wil je op een prettige manier leven en overleven, heb je de beschikking nodig over verschillende energieën. Deze energieën activeren processen die wij nodig hebben om te leven en te overleven.

Anette Müller heeft uit de enorme nalatenschap van professor Paul Bouts en van Carl Huter vele nimmer behandelde stof en items geselecteerd en gegoten in een nieuwe methode
Praktische Mensenkennis. In deze workshop worden de Psycho-Physiognomie, de Phrenologie, de Psychognomie en de Lichaamstaal gecombineerd, zodat het totaalbeeld van de mens behandeld wordt.
De mens wordt holistisch bekeken, waarbij vooral gelet zal worden op alle reflexzones op het hoofd en de biologische energieën. Bij de reflexzones zal gelet worden op de vorm, de spanning en de straling.
Hieruit kan men de impulsen van de mens aflezen, maar ook zijn verleden, heden en toekomst en eveneens ook zijn gezondheidstoestand.

De reflexzones op het hoofd corresponderen met je lichaam en deze corresponderen weer met de reflexzones in je gezicht. Bijvoorbeeld. De reflexzones van de schouders bevinden zich onder aan de schedelrand van je achterhoofd. Als de huid daar rood is of als er puistjes of oneffenheden zijn dan dient men eveneens in het gezicht te kijken en wel op de hoeken van de kaken en de wimperinplant van de onderste oogleden. Daar moeten zich eveneens oneffenheden bevinden.
In dit geval moet er sprake zijn van pijnlijke schouders of vermoeide schouders zonder energie. En de schouders zeggen vervolgens weer het een en ander over het heden en verleden van de persoon.

De biologische energieën hebben te maken met de stofwisseling en de doe-kracht.
Het lijkt misschien moeilijk, maar Anette maakt op een voor iedereen toegankelijke, begrijpelijke en praktische manier duidelijk hoe een mens karakterkundig en energetisch in elkaar zit.

Welk groot voordeel heeft deze nieuwe methode Praktische Mensenkennis?

Ouders en opvoeders in welke discipline dan ook kunnen snel en goed onderbouwd inzicht krijgen in de energetische toestand van het kind en op grond daarvan doelgerichte maatregelen nemen of hulp vragen. Voorts kun je de capaciteiten en talenten van het kind zichtbaar krijgen en daarmee aan het werk gaan. Je kunt onmiddellijk een vooruitgang of een achteruitgang waarnemen bij het kind.

In relaties kun je snel de energetische toestand van je partner ontdekken, zijn vorming door het verleden, zijn problematiek, zijn lichamelijke gezondheidstoestand, zijn gelukkig of ongelukkig zijn en al zijn lichamelijke en geestelijke behoeftes. Op basis van de kennis van het voorgaande kun je een beter begrip tonen en op een adequate wijze je partner behulpzaam zijn. Dit kan alleen maar leiden tot een gelukkige en duurzame relatie.

Ben je een therapeut in welke discipline dan ook?

Therapeuten kunnen met de nieuwe methode Praktische Mensenkennis een nog beter inzicht en kijk verkrijgen in de toestand van hun patiënten en nog sneller adequaat hun therapie aanpassen. Het resultaat, positief of negatief, is meteen en duidelijk zichtbaar.

Iedereen die een duidelijk inzicht wil verkrijgen in zijn of haar leven en juiste correcties wil aanbrengen is zeker welkom op de workshop.
Wil je een duidelijk en onderbouwd inzicht krijgen in het leven van je partner of relaties en kinderen en wil je zaken veranderen of verbeteren dan is de workshop ook voor jou.
En ben je een therapeut, dan zul je met hele andere ogen je patiënten gaan zien en begeleiden.
Deze workshop is een must voor ieder mens die van zijn of haar leven een succes wil maken!