De betekenis van moedervlekken op je gezicht

Workshop De betekenis van moedervlekken op je gezicht volgens de Chinese Physiognomie

In het westen wordt nauwelijks aandacht besteed aan moedervlekken of wratjes die zich in het gezicht bevinden of die plots in het gezicht verschijnen. Sommige moedervlekken of wratjes worden zelfs als schoonheidsideaal gezien zoals bij de bekende Cindy Crawford.

Zoals wellicht bekend in de leer der Chinese Physiognomie wordt het gelaat verdeeld in 100 zogeheten Positie Punten. Het komt erop neer dat het gelaat in 100 plekjes wordt verdeeld met ieder zijn eigen specifieke onderliggende betekenis en leeftijd.

Bevindt zich op een dergelijke plek een moedervlek c.q. wratje of verschijnt er plots een moedervlek op een bepaalde positie dan wordt in de leer van de Chinese Physiognomie goed gekeken en een betekenis toegekend aan die moedervlek.

De verklaringen in de Chinese Gelaatkunde gaan hoofdzakelijk over geluk en ongeluk, omdat men over het leven erg rechtlijnig denkt. Het is dus wel zaak om te weten wat in de Chinese Gelaatkunde wordt bedoeld met geluk en ongeluk. Geluk in het Chinese denken is een goede gezondheid en een lang leven, goede en zorgzame kinderen, hard werken en goed geld verdienen. Ook een gezonde en fijne oude dag is een vorm van geluk. Door het sterk voorspellende karakter van de Chinese Physiognomie is het van belang om te leren wat een moedervlek of wratje op een bepaalde plek betekent. Het is sterk gerelateerd aan de plek “leeftijd” zodat je dingen kunt verklaren uit het verleden en een uitspraak kunt doen naar de toekomst. Je geluk of ongeluk kan ervan afhangen en je weet het tijdstip!

Maar wat te doen als je in je eigen gelaat een ongeluk- of pechteken ontdekt?
Als je met iemand een duurzame relatie wil opbouwen, op welke tekens moet je dan letten om die relatie inderdaad duurzaam te laten verlopen?
Brengt je relatie geluk of ongeluk? Wat kan ik eraan doen?
Hoe komt het dat negatieve, kleinzielige. humeurige en onaardige mensen jouw pad kruisen?
Ligt het aan jou of ligt het aan hen?

Aan de hand van de confronterende Chinese Physiognomie leer je ontdekken of jij ook tekens hebt die hiervoor beschreven staan. Een gelukkige toekomst is ook afhankelijk van je eigen instelling en hoe jij deze personen tijdig kunt ontwijken of er begrip voor kunt opbrengen.